Studentene bruker avfall for å lage skodeksler

- Sep 03, 2018-Klokka 10:16 i forgårs ringte Tao klassekamerater: Vi opplevde noen vanskeligheter i sosial praksis og ønsket å be om hjelp. Det er mange bannere på veien nå. Det er ubrukelig engang brukt, og produksjonskostnaden er relativt høy. Derfor ønsker vi å samle disse bannene og gjøre dem til grønne poser og skodeksler. Nå har vi ikke samlet nok bannere. Jeg vil spørre Express for å hjelpe. Selvfølgelig, jo mer samler du, jo bedre.

Tao er sophomore ved Zhejiang University of Science and Technology. I sommerferien organiserte hun og 13 andre klassekamerater i klassen en sosial praksis som heter "Red Green" for å gjøre de gamle bannene til grønne poser og skodeksler. Ermer og matter er distribuert til beboerne i det omkringliggende samfunnet. De håper å fremme miljøvern på denne måten og involvere flere mennesker i bruksaktiviteter.

"Arbeidsdeling av 14 personer er veldig tydelig. Noen mennesker samler bannere og noen mennesker gjør dem. Det er en klassekamerat som åpner en plaggfabrik hjemme. Det er mer praktisk å gjøre det. Andre kommer hjem og gjør det for hånden ." Tao sa.

"Vi dro til de omkringliggende samfunnene fra 12. til 18. plass for å distribuere gode grønne poser og skodeksler. I løpet av denne tiden vil enkelte mennesker fortsette å samle og produsere. Nå er banneret hovedsakelig fra de omkringliggende skolene, og det er ikke nok for samfunnet å samle det. "