Servicestandard bære sko i kundens hjem

- Sep 05, 2018-

Nå er det mange tjenester som kreves for å gå til kundens hjem, så gå til kundens hjem er ikke å bære en skostrekk, svaret er ja.

Fordi hvis du går til kundens hjem fra utsiden, må skoene være veldig skitne. Hvis du ikke bruker skodekselet, kan du plette kundens gulv. Dette gir kunden et dårlig inntrykk, så hvis du vil være fornøyd med kunden. Grad, det er nødvendig å starte fra detaljene som engangs skodekselet.

Hvis du er et ettersalgsservicefirma, så husk å ta med en engangs skostrekk til kunden neste gang, dette er stjernestandarden!